КОИ СМЕ НИЕ

Logo_poznatatanepoznata

Ние сме неформална група от съвременни действащи художнички, от различни сфери на визуалните изкуства, обeдинени от общи интереси. Пряка, спонтанно възникнала група, независима от инстистуции, сдружения и формални организации, а основана на приятелски междуличностни взаимоотношения.

Нашата цел е да популяризираме художнички от българското изобразително изкуство, както и делото на техните изследователи, уважавайки европейските културни и социални ценности. Фокус за нас се явява образователната насока, като работим с идеална (некомерсиална) цел и не търсим финансова или личностна изгода.