ЗА ПРОЕКТА

ПознататаНЕпозната е с некомерсиална стойност и цели популяризиране творчеството на жени художнички от българското изобразително изкуство. В рамките на всяко издание се събира и обобщава информация за избрани художнички и се представя под формата на кратък текст с препратки (хиперлинкове) към публикации (научни и/или популярни) за тях, с хиперлинкове към галерии с техни произведения. ПознататаНЕпозната се фокусира върху събирането на данни за голям брой жени художнички от близкото и далечното минало и от настоящето, а обобщената информацията е със свободен достъп за широката общественост.

В следствие на проучванията неформалната група създава произведения на уличното изкуство (хартиени пана) с краткосрочен, некомерсиален характер. Те са временно изложени на обществени места – по улици, площади, фасади на сгради – и не служат за търговски цели. В тези произведения на уличното изкуство се използват цитати от произведенията на избраните художнички, а това е посочено на сайта. Целта им е обучителна и популяризираща резултатите от изследванията. Всяко пано, разлепено на обществено място, съдържа QR-код, който препраща към този сайт. Неформалната група не носи отговорност за нарушената цялост на тези пана – те са с краткотраен, временен характер.

Сайтът не носи никакви финансови облаги на неформалната група, плод е на личните усилия на екипа и се осъществява чрез самофинансиране. Той се явява платформа за споделяне и популяризиране на резултатите от проучвания с безкористна цел, а информацията в него се обновява и разширява периодично. Идеята за сайта не е обвързана с финансиращите институции, които частично подкрепят реализацията в градска среда.