Начало

познатата НЕПОЗНАТА

Реализацията на проекта представлява серия от дигитално генерирани творби, под формата на хартиени пана, временно поставени на обществени места в различни населени места в страната. Творбите включват QR-код, чиито линк отвежда до информация за всяка художничка по отделно, намираща се в настоящия сайт. Първото издание е реализирано в град Трявна през месец март 2021, второто – в град Карлово през месец септември 2021 и третото – в град София през месец септември 2022.


Реализирани проекти