Златка Дъбова и Цвета Петрова

Златка Дъбова е родена през 1927 г. в Пазарджик. Завършва Художествената академия в София през 1953 г., където учи илюстрация при проф. Илия Бешков. Участва както в общите художествени изложби, така и в представителни изложби на българското изкуство зад граница. Остава най-позната със своите гравюри, изпълнени в техниката дърворез, работи още в областта на литографията и илюстрацията. Характерни за Дъбова са отличителен индивидуален почерк и стил. Работи активно в областта на фигуралната композиция и пейзажа.

Тя е една от първите български художнички, селектирани и представени в международните форуми за графично изкуство. Неколкократно е отличена с награди за своите графики. Удостоена e със званието „Заслужил художник“. Омъжена за художника Христо Нейков. Умира през 1997 г. на 69 години.

Цвета Петрова е родена през 1988 г. в Силистра. Завършва „Изобразително изкуство“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2012 г., където специализира печатна графика. Понастоящем живее и твори в София. Участва в изложби в страната и чужбина. В областта на графиката демонстрира интерес както към класически, така и към компютърно-генерирани изображения, търси и изследва границата между традиционните и съвременните техники. В концептуален план Цвета изследва проблема за себетърсенето и себеизразяването, за възприемането и опознаването на другия. Тя се занимава още с идеята за сложния женски образ, за паметта и за личния мит.

Защо тя?

Избрах Златка Дъбова не само заради нейното творчество, а и заради мита около нейната личност. Силно ме впечатли паралелът, който прокарва Аксиния Джурова между силата, която се изисква при гравирането на дървената матрица, и силата, която Златка проявява в живота си. Аналогично графиките ѝ, макар да изглеждат като че ли избродирани с лекота, носят силен заряд. Златка Дъбова интерпретира вечни теми, обединява минало и бъдеще, изгражда непреходен, мистичен  свят, който продължава да вълнува. А винаги съм вярвала, че няма нищо по-ценно от изкуство, което вдъхновява друго изкуство – точно като графиките на великата Златка Дъбова.


Произведението включва цитати от вече публикувани произведения на Златка Дъбова и от вече публикувани произведения на Цвета Петрова.

Реализацията в градска среда на това издание на проекта (в гр. Трявна) частично се финансира с подкрепата на Български фонд за жените. Проектът не отразява становището на БФЖ и БФЖ не носи отговорност за него.