познатата НЕПОЗНАТА

ТРЯВНА

Първото издание на проекта се реализира на 13 и 14 март 2021 г. Тогава участие взимат 8 съвременни авторки. Бройката е символична препратка към датата 8 март – Международния ден на жената, а мястото на реализация е град Трявна, където се развива една от първите български възрожденски школи по иконопис и дърворезба – занаяти изцяло дадени на мъжете. В този смисъл философските търсения на проекта се противопоставят на местната традиционна творческа среда. Реализацията на проекта представлява серия от 8 дигитално генерирани творби, всяка от които е отпечатана на хартия с площ 9 кв.м. и разлепена по стени на изоставени сгради в града.

Изданието се финансира по програма „8 март“ на Български фонд за жените. Национална Гимназия по Приложни Изкуства „Тревненска школа“ осигури част от външните стени на сградите си за монтиране на част от паната, а Община Трявна оказа подкрепа в популяризирането на проекта.

Снимки от процеса и реализацията можете да видите в ГАЛЕРИЯТА

АВТОРКИТЕ

Анета Дръгушану и Венцислава Стоянова
Maya Antova-Mayoto
Бинка Вазова и Майа Антова- Майото
Marina Alexandrova
Вера Недкова и Марина Александрова
Лика Янко и Красимира Дренска
Елена Карамихайлова и Ефросина Стойчева
Златка Дъбова и Цвета Петрова
Славка Денева и Галина Динева
Таня Владова и Виолета Апостолова – Лети

Реализацията в градска среда на това издание на проекта (в гр. Трявна) частично се финансира с подкрепата на Български фонд за жените. Проектът не отразява становището на БФЖ и БФЖ не носи отговорност за него.

Фотограф на проекта: Виолета Апостолова – Лети

С подкрепата на НГПИ Тревненска школа и Хари Плотер