Славка Денева и Галина Динева

Славка Денева е родена през 1929 г. и е дъщеря на художника Борис Денев. Започва да учи живопис в Художествената академия в София през 1953 г. Завършва само семестриално, тъй като дипломната ѝ работа е отхвърлена от съвета на академията. Начинът, по който изгражда композициите си и тяхното колоритно и обемно уплътняване, е твърде съвременен и не се вписва в класическата академична живопис. Още в началото на творческия си път, Славка показва своя силен индивидуализъм, който въпреки, че не се вписва във всеобщите представи, не ѝ пречи да рисува. През 1956 г. е приета за кандидат – член на СБХ. Не обвързва себе си с понятията „изкуство“ и „живопис“, а се определя за натуралистка, която рисува с бои. Сюжетите, които вълнуват и интересуват авторката са: домът със семейството и приятелите; селските постройки с разностранни фасади; натюрморти, като части от конкретен интериор и портрети в предметна среда. Славка Денева участва в множество общи изложби, но така и не прави самостоятелна приживе. Първата такава изложба се организира 10 години след смъртта ѝ през 1994 г. Тя не подписва, не датира и не дава имена на творбите си. Умира през 1984 г. на 55 години.

Галина Динева е родена през 1993 г. Завършва средно специално образование в НГПИ „Тревненска школа“. Следва в Националната художествена академия в София – бакалавърска степен, специалност „Индустриален дизайн“ и магистърска степен, „Интериорен и екстериорен дизайн“. През 2016 г. започва да преподава Интериорен дизайн в НГПИ „Тревненска школа“. Освен като учител, работи и като графичен и интериорен дизайнер. Участва в разнообразни творчески проекти и изложби. Твори в сферата на живописта, лендарта, рисунката и колажа. Темите, които я вълнуват са свързани с природата и всички нейни нюанси и живот, екологията, естествените материали и използването им в човешкото ежедневие, както и вътрешният свят на човека, неговата сетивност и чувствителност.

Защо тя?

В началото, когато проучвах и избирах авторка, погледът ми веднага отличи творчеството на Славка Денева. До тогава непозната за мен художничка. Колоритът и отличителният смел стил привлече трайно вниманието ми. Все повече започвах да я харесвам и да смятам, че съм намерила своята „НЕПОЗНАТА“ с всичко, което четях и научавах за нея. Думите на Рада Мутафчиева (кръщелница на Славка Денева) ме накараха още повече да искам да представя тази Българска художничка.

„Тя беше самата чистота. Имаше страхотно излъчване, несравнимо с нищо. Вглъбена, носеше бремето на таланта, същевременно бидейки по детински наивна и искрена. Вълненията и суетите на хората й бяха чужди. Знаеше, че малцина ще разберат света й и, изглежда, не й пукаше от нищо, защото беше много свободна, много весела и страхотно спокойна“.


Произведението включва цитати от вече публикувани произведения на Славка Денева и от вече публикувани произведения на Галина Динева.

Реализацията в градска среда на това издание на проекта (в гр. Трявна) частично се финансира с подкрепата на Български фонд за жените. Проектът не отразява становището на БФЖ и БФЖ не носи отговорност за него.