Начало

познатата НЕПОЗНАТА

Основната цел на проекта „познатата НЕПОЗНАТА“ е създаване на авторски произведения за популяризиране на проблема за неглижирането на творческия принос на жените-художнички чрез изразните средства на уличното изкуство. В концептуално отношение неговата ефимерност кореспондира с въпроса за преходността на спомена. Идеята е случайно въвлечените минувачи да бъдат провокирани от формите на уличното изкуство и у тях да се породят въпросите: Чии са тези образи? Защо се вземат под внимание? С какво са значими? 

Съвременни художнички се спират на български авторки, които да представят на обществеността. Изборът и е личен и се основава на вдъхновението, което всяка една от тях намира в творчеството и личността на избраната от нея художничка. Подходът, композицията и интерпретацията на различните произведения са индивидуални и отговарят на личния стил и изразни средства на всяка от участничките в проекта.

Реализацията на проекта представлява серия от дигитално генерирани авторски творби, всяка от които е поставена на емблематични сгради в различни населени места в страната. Творбите включват образите на художничките, графично оформени с елементи от тяхното творчество и QR-код, чиито линк отвежда до информация за всяка по отделно.


Реализирани проекти