познатата НЕПОЗНАТА

квАРТал фестивал, София

  • Цвета Петрова – Бистра Винарова
  • Елисавета Въчева – Бронка Гюрова-Алшех
  • Димитрина Богданова – Дора Бонева
  • Ефросина Стойчева- Магда Абазова
  • Красимира Дренска – Милка Пейкова
  • Майа Антова – Нева Тузсузова
  • Венцислава Стоянова – Цветана Щилянова
  • Марина Александрова- Моника Попова

Между 16 и 18 септември 2022 „познатата НЕПОЗНАТА“ се състоя в София, този път като част от столичния „КвАРТал Фестивал 2022: Малките неща“. Това е третият етап от проекта, като предишните издания бяха през 2021 г. в градовете Трявна и Карлово.  

„В рамките на „КвАРТал Фестивал 2022“ паната бяха монтирани по фасади на различни сгради, като чрез съвременните изразни средства на уличното изкуство провокират минувачите и гостите на фестивала с въпросите: Чии са тези образи? С какво са значими? QR кодове отвеждат към сайта на проекта, отговарящ на въпросите, давайки информация за личностите на художничките и за концепцията на проекта. Има карта, в която са отбелязани различните локации. 

КАРТАТА С ЛОКАЦИИТЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК>>>

АВТОРКИТЕ

Бистра Винарова – Цвета Петрова
Бронка Гюрова-Алшех – Елисавета Въчева
Дора Бонева – Димитрина Богданова
Магда Абазова – Ефросина Стойчева
Милка Пейкова – Красимира Дренска
Marina Alexandrova
Моника Попова – Марина Александрова
Нева Тузсузова – Майа Антова Майото
Цветана Щилянова – Венцислава Стоянова

Реализацията в градска среда на това издание на проекта (в гр. София) частично се финансира с подкрепа на „Фонд научни изследвания“ на СУ “Св. Климент Охридски”.

С подкрепата на КвАРТал Фестивал.