познатата НЕПОЗНАТА

КАРЛОВО

Второто издание на проекта се реализира в периода 9-15 септември 2021 г. Участничките вече са 9, а локацията е град Карлово. Всяка от тях представя себе си, както и по две други художнички. Така общо 27 жени-артисти са представени чрез дигитално генерирани авторски колажи под формата на двуметрови човешки фигури. Тези хартиени пана са разлепени по емблематични сгради и места в града: Историческия музей, старото Женско дружество, часовниковата кула, бившия Пионерски дом, градския стадион и други.

АВТОРКИТЕ

Реализацията в градска среда на това издание на проекта (в гр. Карлово) частично се финансира с подкрепа на „Фонд научни изследвания“ на СУ “Св. Климент Охридски”.

Със съдействието на Община Карлово
С подкрепата на Хари Плотер